Jako latoroślom bez trudu jest nam ufać w to, że nie ma rzeczy nieprawdopodobnych. To kłopotliwe życie temperuje tę wiarę, utwierdzając nas w przekonaniu totalnie przeciwnym. A wielka szkoda, albowiem w samej rzeczy wiele rzeczy wolno załatwić